Algemene voorwaarden en Privacybeleid

Algemene voorwaarden:
 • De website is bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden gebruikt voor commerciële of andere onwettige activiteiten.
 • De website bevat algemene informatie over verschillende workshops en is geen vervanging voor professioneel advies of onderwijs.
 • De website en de informatie die erop wordt aangeboden, worden “as is” aangeboden zonder enige vorm van garantie of verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie.
 • De website en de informatie die erop wordt aangeboden, kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of verwijderd.
 • Het gebruik van de website en de informatie die erop wordt aangeboden is volledig voor eigen risico. De eigenaar van de website is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade die voortkomt uit het gebruik van de website of de informatie die erop wordt aangeboden.
 • Door het gebruik van de website gaat de gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden.
Privacy beleid:
 
 • De website verzamelt alleen persoonlijke gegevens van gebruikers die vrijwillig worden verstrekt, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • De persoonlijke gegevens van gebruikers worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, zoals het aanmelden voor een workshop of het ontvangen van informatie over een workshop.
 • De persoonlijke gegevens van gebruikers worden niet verkocht of gedeeld met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of nodig is om een dienst te verlenen die door de gebruiker is aangevraagd.
 • De website beveiligt de persoonlijke gegevens van gebruikers met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat de gegevens worden verloren, misbruikt of ongeoorloofd toegang tot de gegevens worden verkregen.
 • Gebruikers hebben het recht om hun persoonlijke gegevens op te vragen, te wijzigen of te verwijderen. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de eigenaar van de website via het contactformulier op de website.
 • Door het gebruik van de website gaat de gebruiker akkoord met dit privacybeleid.